Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

 • İşbu Gizlilik Politikası'nın amacı, www.blocco360.com adresinden hizmet veren blocco360 “Platform” ile Kullanıcı Sözleşmesi'ni akdetmiş olan tarafların “Kullanıcı”, blocco360 tarafından sunulmakta olan bulut tabanlı yazılımların (“Platform”) kullanımları sırasında paylaştıkları bilgi ve belgelerin kullanılmasına ilişkin hükümleri düzenlemektedir.
 • Gizlilik Politikası, Kullanıcı ile akdedilen Kullanıcı Sözleşmesi'nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.
 • Şirket tarafından Platform'a yüklenen İçerik, Şirket'in mülkiyetindedir.
 • blocco360, bu İçerik'i Şirket'in önceden onayını almaksızın açıklamayacak veya satmayacaktır.
 • Üyelik aşamasında ve Platform'un kullanımı sırasında Şirket, Şirket yetkilileri veya çalışanlar tarafından sağlanan bilgilerin korunması ve bunların gizliliğinin sağlanması blocco360 olarak yüksek önceliğimizdir.

  Bu nedenle Şirket tarafından sağlanan ve Platform'da paylaşılan bilgiler, Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.

 • Şirket'in blocco360'a onay vermesi halinde ödeme işlemleri, fatura kesimi ve işlenmesi, banka entegrasyonu, Şirket'in erişimine izin verdiği üçüncü kişi uygulamaları ve doğrudan pazarlama gibi amaçlarla Şirket'in verdiği onay çerçevesinde İçerikler işlenebilir, saklanabilir ve blocco360 ile ortakları tarafından Şirket'in talep ettiği hizmetleri sağlamak üzere üçüncü kişilere devredilebilir.
 • Kişisel bilgiler Şirket ile temas kurmak veya Şirketin Platform üzerindeki tecrübesini iyileştirmek (hizmetlere ilişkin bakım ve destek, mevcut hizmetlerin geliştirilmesi, yeni hizmetler oluşturulması ve kişiye özel hizmetler sunulması gibi) amacıyla kullanılabileceği gibi veri tabanı oluşturma, üyeliklerin sürdürülmesi ve blocco360'ın hizmetlerinin Şirket'e sağlanması için gerekli olan diğer faaliyetleri gerçekleştirme amacıyla da işleyebilecek, saklayabilecek ve üçüncü kişilere aktarabilecektir.
 • blocco360, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “veri işleyen” sıfatıyla Platform'da paylaşılan kişisel veriler ile ilgili mevzuata uygun şekilde işlemektedir.

  blocco360 ilgili mevzuatta belirlenen kapsamda, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, bu verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, gerekli denetimleri yaptırmaktadır.

 • blocco360, Şirket, çalışanlar ve sair üçüncü kişiler hakkında elde ettiği kişisel verileri bu işbu Gizlilik Politikası ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz.
 • blocco360 sistemle ilgili sorunların tespiti ve söz konusu sorunların en hızlı şekilde giderilebilmesi için, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır.

  IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

 • blocco360, işbu Gizlilik Politikası'nı Platform üzerinden ya da e-posta vasıtasıyla bildirerek dilediği zaman değiştirebilir.

  blocco360'ın değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri bildirim tarihinde yürürlük kazanır.

 • Bu Gizlilik Politikası'nda düzenlenen hususlara ilişkin sorularınızı info@blocco360.com.tr adresine e-posta göndererek blocco360'a iletebilirsiniz.
 • Site üzerinden başka site ve uygulamalara link verilmesi mümkün olup, Şirket'in bu site ve uygulamaların gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.