Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

1- Taraflar

İşbu kullanıcı sözleşmesi (“Sözleşme”), ”www.blocco360.com” web platformu (“Site”) ile üye olan Tüzel/Gerçek kişi (“Kullanıcı”) arasında gerçekleştirilmektedir. Sözleşme 8 maddeden oluşur.

2- Konu ve Kapsam

Bu sözleşmenin konu ve kapsamı “Platform“ ve “Kullanıcı“ ilişkilerini, yükümlülükler, fikri mülkiyetler, sorumluluk kısıtları, yürürlülük, Kullanıcı tarafından girilen bilgiler (“Veri“) ve sözleşmenin fesih konularında düzenlemektir.

3- Tarafların Hak ve Sorumlulukları

3.1- Veri Doğruluğu

Kullanıcı, Platform tarafından kendisine sağlanan tüm çözümlerin ve iletişimin sağlanabilmesi amacıyla, Veri'leri doğru girmekle yükümlüdür. Bu Veri'lerin eksik veya yanlış girilmesi sonucu oluşabilecek aksaklıklarda sorumluluk Kullanıcı'ya aittir.

3.2- İşlem Yetkisi

Kullanıcı üyeliğini tüzel bir kişi adına açıyor ise bu işlemi yapmaya, çalıştığı kurum adına yetkili olduğunu beyan ve kabul etmiş sayılır. Bu durumda Kullanıcı statüsü ile üyelik işlemini gerçekleştiren Kullanıcı'nın hak ve yükümlülükleri söz konusu işletmeye ait olacaktır. Platform kendi iradesi ile neden göstermeksizin Kullanıcı hesabının açılmasını reddetme hakkı vardır.

3.3- Hata ve Kayıplar

Kullanıcı, Platform üzerinden gerçekleştirdiği her türlü işlemde kullandığı ve ayırt edici özellik olan e-posta ve şifresini korumakla yükümlüdür. Aksi halde oluşabilecek her türlü kayıpta Kullanıcı sorumludur. Kullanıcı tarafından aynı bilgiler kullanılarak ikinci bir hesabın oluşturulması yasaktır.

3.4- Hata ve Kayıplar

Kullanıcı, Platform'un kendisine sunduğu tüm imkanları, yasalara uygun faaliyetlerinde, işbu sözleşme kurallarına uygun ve yürürlükteki mevzuatla çelişmeyecek şekilde kullanmayı, Platform'daki mevcut ve değişecek kural, hüküm ve koşullara uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder.

3.5- Verilerin Saklanması

Kullanıcı her türlü Veri'nin yedeklenmesinden sorumludur. Bu Veri'lerin kaybından oluşabilecek zarar ve hukuki durumlarda Platform sorumlu değildir. Platform değişen mevzuat gereği Veri'lerin kayıtlı olduğu alanları silebilir. Bu silme işleminden kaynaklı veri kayıplarında asli sorumlu kullanıcıdır. Platform, bu silme işleminden dolayı oluşan zararlardan sorumlu tutulamaz.

3.6- Yetkili makamların isteği halinde veriler paylaşılır

Platform, adli mercimeler, mahkeme, savcılık emri vb. yollar ile resmi kurumların talep edecekleri verileri paylaşmakla yükümlüdür.

3.7- Kullanıcı veri merkezini yurt içi ve / veya yurt dışı olarak kabul eder.

Platform, Kullanıcı Veri'lerini BTK veya ilgili devlet kurumlarının belirledikleri doğrultuda yurtiçi veya yurtdışında saklayabilir. Bu saklamalarda Platform kontrolü dışında oluşabilecek Veri kayıplarından, Platform sorumlu değildir.

3.8- Teknik Destek

Kullanıcı kendi bilgi ve tecrübesi ile yaşadığı teknik sorunları aşamıyor ise Platform üzerinden SSS ( Sık Sorulan Sorular ) kısmını inceledikten sonra iletişime geçecektir. Platform, teknik destek için garanti vermemekle beraber elinden gelen en iyi hizmeti vermeye gayret edecektir.

3.9- Platform Sözleşmesi Değişiklikleri

Platform, her hangi bir bilgilendirmede bulunmaksızın Sözleşme ve eklerindeki maddeleri değiştirebilir.

3.10- Platform kullanım amacına aykırı, kullanıcı hesaplarını kapatabilir veya askıya alabilir.

Platform, şikayet üzerine ve / veya kendi tespiti ile kullanım amacına aykırı şekilde açılmış veya T.C. Kanun ve hükümlerine uygunsuz davranan her türlü kullanıcının hesaplarını kapatabilir ve Kullanıcı'nın bu uygunsuz kullanımından doğacak zararların tazminini, Kullanıcı'dan talep hakkı saklını tutar.

3.11- Platform ücretsiz sunduğu hizmetleri dilediği zaman durdurabilir

Platform ücretsiz olarak sunduğu abonelik, sistem, yazılım vb her türlü mal ve hizmeti dilediği zaman sonlandırabilir. Bu gibi ücretsiz hizmetler promosyon olarak verilmiş olup devamlılığı garanti edilmez. Kullanıcının bu promosyonların bitişinden ötürü doğabilecek zararları Platform tarafından karşılanmaz.

4- Ödemeler

4.1- Tam ve Eksiksiz ödeme

Ödemenin eksiksiz ve tam olması halinde Kullanıcı seçtiği plana uygun hizmetten faydalanabilir.

4.1- Üyeliğin her hangi bir nedenle sona ermesi

Üyeliğin Kullanıcı veya Platform tarafından sona erdirilmesinin sonuçları farklılık gösterir. Kullanıcı, eğer Platform tarafından erişimi engellenmiş ve / veya Platforma girişi kapatılmış olması durumunda kullanıcı'ya geri ödeme yapılmaz. Kullanıcı, eğer Platform'un kendine sunduğu imkanları Yasalar, kanunlar ve amaçları doğrultusunda kullanmış ancak artık kullanmaktan vazgeçmiş ise başvuru yaptığı baz alınarak kalan gün sayısı ( Toplam ücret / 365 ) peşinen ödenir. Yapılacak iade işleminin ön koşulu, Kullanıcının Platform'a iade faturasına bağlıdır.

4.2- Vergi ve harçlardan sorumlu olan kullanıcıdır

Kullanıcı kendisine kesilen faturalardan doğacak her türlü vergi ve harçlarını kendisi ödemek durumundadır.

4.3- Kredi kartı bilgilerini saklayabilme

Platform yıllık olarak temin edilebilen hizmetlerinin devamı için ödemelerin otomatik olarak gerçekleştirilebilmesi amacıyla kredi kartı bilgilerini Kullanıcı onayı ile 3. bir kurum üzerinde saklayabilir.

5- Fikri Mülkiyet Hakları

5.1- Her türlü menfaat hak mülkiyet şirkete aittir.

Platform üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat Platform'a aittir. Kullanıcı'ya benzersiz bir lisans verilmektedir ancak bu lisans Kullanıcı'nın, Platform'un hak ve menfaatlerine sahip olduğunu göstermez.

5.2- Kopyalama değiştirme vb. yapılamaz

Kullanıcı Platform'u kopyalayamaz, değiştiremez, çoğaltamaz, ters mühendisliğe tabi tutulamaz. Sadece, Platform'un izni ile birtakım linkler oluşturulabilir.

5.3- Platform ve Alt Algoritmaların logosu, alan adı veya herhangi bir özelliği alınamaz.

Kullanıcı, Platform'un ve Platform'un sahibi ve İşleticisi olan Şirketin logosunu, ticari markasını, Şirket ünvanını, alan adını ve mülkiyeti Platform'a ve Platform'un sahibi olan İşletme'ye ait olan markaları izin almaksınız, kullanamaz.

6- Sorumluluğun Kısıtlanması

6.1- Uygulama Doğruluğu

Platform, Site'de bahsedilen yazılımı olduğu gibi Kullanıcı'nın kullanımına sunacaktır. Platform'un, uygulamanın eksiksizliği, içeriği, işletmeye özel olduğu veya doğruluğu ile ilgili elinden gelen gayreti sarfetmekle birlikte herhangi bir taahhüdü bulunmamaktadır.

6.2- Oluşacak Kayıplar

Platform, Kullanıcı ve Kullanıcının temsil ettiği Şirketin Site'yi kullanmasından oluşabilecek herhangi durumda ve hukukun izin verdiği ölçüde itibar kaybı, kâr kaybı, özel, arızai veya cezai kayıplardan sorumlu tutulamaz.

6.3- Erişim Süreci

Platform, her ne kadar kesintisiz hizmet sağlamak istesede, hizmetin ilgili internet sağlayıcılarına bağlı olduğu ve bu sağlayıcıların hizmet hızlarında düşüş olabileceğini yada kesintiler olabileceğini ve bu durumların arıza teşkil etmeyeceğini Kullanıcı kabul eder.

7- Sözleşmenin Yürürlülüğü ve Feshi

7.1- Sözleşmenin Yürürlülüğü

Elektronik ortamda kabul edilen bu sözleşmenin onayı ile birlikte Kullanıcı ve Platform arasındaki bu sözleşme yürürlüğe girer.

7.2- Fesih

Taraflardan biri, 14 gün önceden e-posta atmak suretiyle dilediği zaman, tazminatsız bir şekilde sözleşmeyi fesih edebilir.

7.3- Sözleşmeye Aykırı Tutumlar

Platform, sözleşmeye aykırı tutumlar giderilene kadar Kullanıcıya sunduğu hizmeti askıya alabilir veya hesabını silebilir.

7.4- Pasif Hesap

Kullanıcının hesabının 3 ay boyunca pasif olması durumunda fesih olunur.

7.5- Fesihten Sonra Veriler

Yasal nedenlerle bir engel oluşmadığı sürece kullanıcı fesih işlemi gerçekleşse dahi fesihten sonraki 3 ay boyunca verilerine erişebilir.

7.6- 3 Aydan Sonra Veriler

3 ayı aşan sözleşme fesihlerinde verinin alınması mümkün olmayabilir ya da Platform Veri için ücret talep edebilir.

8- Diğer Hükümler

8.1- Hüküm Geçersizliği

Bu sözleşmede yer alan her hangi bir hükmün geçersizliği tüm sözleşmeyi ve eklerini etkilemez.

8.2- Ek ve Sözleşmenin çelişmesi

Sözleşmenin ve Sözleşme "Ek koşulları" ile olabilecek herhangi bir çelişkide "Ek" geçerlidir.

8.3- İletişim

E-posta ile yapılan iletişim yazılı iletişim yerine geçecektir.

8.3- Uyuşmazlık

Bu sözleşmeyi kabul eden taraflar arasında çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlıkta öncelikle ara buluculuk belgesine sahip bir avukatla ara bulma aranacak buradan sonuç alınamaması durumunda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri geçerli olacaktır.